Om Ordpalatset

Om Ordpalatset

Ordpalatset är en skrivarverkstad för elever på och runt Hässleholmen i Borås. Verksamheten sker i samarbete med grundskolorna i området: Fjärdingskolan, Ekarängskolan och Bodaskolan. Eleverna kommer på skoltid tillsammans med sina lärare till Ordpalatsets lokaler för att leka med ord och skriva egna berättelser. Vi har också möjlighet att ha skrivarverkstäder på lov och på eftermiddagar.

Att vara trygg i det skrivna ordet är en viktig förutsättning för att kunna känna sig delaktig i samhället. Genom den egna berättelsen kan barnet sätta ord på sin egen vardag och därmed stärks tilltron till den egna förmågan. På Ordpalatset fokuserar vi på språklek, kreativitet och berättarglädje. Vi struntar i rättstavning och om punkten sitter på rätt ställe. Det viktigaste är att försöka och att alla deltar efter sin egen förmåga. Språk och berättarglädje är viktigt för att ge barnen framtidstro - att barnen får göra sina röster, tankar och drömmar hörda.

Men det är också viktigt att bli lyssnad på. Därför arbetar Ordpalatset också med respons. Med respons menar vi att barnen uppmuntrar varandra i den kreativa processen och ger varandra positiv feedback genom applåder och hurrarop vid uppläsningar. Att bli lyssnad på och tagen på allvar ger självkänsla och självförtroende.

Ordpalatset är en ideell förening. Initiativtagare är Annika Koldenius, Lars-Gunnar Wahl och Mikael Wahl. Ordpalatsets verksamhet finansieras för närvarande med medel från Tore G Wärenstams stiftelse och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

 

Vi frågar inte barnen "var kommer du ifrån?", utan "vad drömmer du om i framtiden?".

©2019 ordpalatset.se