Om Ordpalatset

Ordpalatset är en skrivarverkstad för elever på skolor i Borås.
Verksamheten startade i samarbete med grundskolorna på Hässleholmen: Fjärdingskolan, Ekarängskolan och Bodaskolan.
2018 startade vi även provverksamhet på Norrby i samarbete med Särlaskolan.

Under kommande år kommer vi börja på fler skolor. Eleverna kommer på skoltid tillsammans med sina lärare till Ordpalatsets lokaler, eller kommer vi ut till klassrummet, för att leka med ord och skriva egna berättelser.  Att vara trygg i det skrivna ordet är en viktig förutsättning för att kunna känna sig delaktig i samhället. Genom den egna berättelsen kan barnet sätta ord på sin egen vardag och därmed stärks tilltron till den egna förmågan.

På Ordpalatset fokuserar vi på språklek, kreativitet och berättarglädje. Vi tonar ner rättstavning och om punkten sitter på rätt ställe. Det viktigaste är att försöka och att alla deltar efter sin egen förmåga. Språk och berättarglädje är viktigt för att ge barnen framtidstro - att barnen får göra sina röster, tankar och drömmar hörda. Men det är också viktigt att bli lyssnad på. Därför arbetar Ordpalatset också med respons. Med respons menar vi att barnen uppmuntrar varandra i den kreativa processen och ger varandra positiv feedback. Att bli lyssnad på och tagen på allvar ger självkänsla och självförtroende.

Ordpalatset är en ideell förening. Initiativtagare är Annika Koldenius, Lars-Gunnar Wahl och Mikael Wahl. Ordpalatsets verksamhet finansieras för närvarande med medel från Tore G Wärenstams stiftelse och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, men alla som vill ge ett bidrag är välkomna att göra det.   

"Jag läser för att förstå andra, men jag skriver för att förstå mig själv"  - Annika Koldenius