ordpalatset-startbild.jpg

Språket ger möjligheter

Ordpalatset ger barn och ungdomar i områden med hög arbetslöshet tilltro till sin egen förmåga att uttrycka sig. Att vara trygg i språk,  både i tal och skrift, är en viktig förutsättning för att kunna känna sig delaktig i samhället.

På Ordpalatset får barn och unga leka med språk och kommunikation och genom olika fantasifulla övningar bidrar vi till en lustfylld språkutveckling.

Kreativitet, fantasi och berättarglädje är några av våra ledord.

Ordpalatset är en icke vinstdrivande ideell förening, både partipolitiskt och religiöst obunden,  med verksamhet riktad mot skolor och förskolor i socioekonomiskt utsatta områden i Borås. 

Initiativtagare är Annika Koldenius, Lars-Gunnar Wahl och Mikael Wahl.
ordpalatset-startbild2.jpg

Språket ger möjligheter

Ordpalatset ger barn och ungdomar i områden med hög arbetslöshet tilltro till sin egen förmåga att uttrycka sig. Att vara trygg i språk,  både i tal och skrift, är en viktig förutsättning för att kunna känna sig delaktig i samhället.

På Ordpalatset får barn och unga leka med språk och kommunikation och genom olika fantasifulla övningar bidrar vi till en lustfylld språkutveckling.

Kreativitet, fantasi och berättarglädje är några av våra ledord.

Ordpalatset är en icke vinstdrivande ideell förening, både partipolitiskt och religiöst obunden,  med verksamhet riktad mot skolor och förskolor i socioekonomiskt utsatta områden i Borås. 

Initiativtagare är Annika Koldenius, Lars-Gunnar Wahl och Mikael Wahl.

Några ord från våra volontärer.

Följ Ordpalatset på Instagram

Ordpalatsets vänner

Alla bidrag till Ordpalatsets verksamhet är välkomna.

Idag stöds Ordpalatset av två stora bidragsgivare: Tore G Wärenstams stiftelse och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Men alla bidrag är välkomna. Du kan till exempel göra som @Bagatellerna och skänka auktionsresultatet av en signerad bok.

Vi har också andra samarbetspartners. Till exempel Beyond Communication, som har gjort vår logotyp och Responstryck, som bidragit med skrivblock.