ordpalatset-startbild.jpg

Språket ger möjligheter

Ordpalatset ger barn i områden med hög arbetslöshet tilltro till sin egen förmåga att skriva – att vara trygg i det skrivna ordet är en viktig förutsättning för att kunna känna sig delaktig i samhället.

På Ordpalatset får barnen leka med ord och göra sin berättelse hörd genom fantasifulla skrivövningar. Barnen lär sig också att lyssna på och uppmuntra varandra i den kreativa processen. Därmed stärks också tilltron till den egna förmågan.

Ordpalatset är en ideell förening och skrivarverkstäderna är öppna för elever från skolorna på och runt Hässleholmen. Initiativtagare är Annika Koldenius, Lars-Gunnar Wahl och Mikael Wahl.

ordpalatset-startbild2.jpg

Språket ger möjligheter

Ordpalatset ger barn i områden med hög arbetslöshet tilltro till sin egen förmåga att skriva – att vara trygg i det skrivna ordet är en viktig förutsättning för att kunna känna sig delaktig i samhället.

På Ordpalatset får barnen leka med ord och göra sin berättelse hörd genom fantasifulla skrivövningar. Barnen lär sig också att lyssna på och uppmuntra varandra i den kreativa processen. Därmed stärks också tilltron till den egna förmågan.

Ordpalatset är en ideell förening och skrivarverkstäderna är öppna för elever från skolorna på och runt Hässleholmen och Norrby. Initiativtagare är Annika Koldenius, Lars-Gunnar Wahl och Mikael Wahl.

Verkstäder

Titta in i våra skrivarverstäder.

Stöd oss

Alla bidrag är välkomna!

Några ord från våra volontärer.

Följ Ordpalatset på Instagram

Ordpalatsets vänner

Alla bidrag till Ordpalatsets verksamhet är välkomna.

Idag stöds Ordpalatset av två stora bidragsgivare: Tore G Wärenstams stiftelse och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Men alla bidrag är välkomna. Du kan till exempel göra som @Bagatellerna och skänka auktionsresultatet av en signerad bok.

Vi har också andra samarbetspartners. Till exempel Beyond Communication, som har gjort vår logotyp och Responstryck, som bidragit med skrivblock.