Om Ordpalatset

Om Ordpalatset

Ordpalatset är en icke vinstdrivande ideell förening, som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Genom att arrangera skrivarverkstäder och annan språkutvecklande verksamhet för barn i utsatta områden i Borås vill man stärka barnens förmåga att uttrycka sig i skrift och därmed öka deras förutsättningar till goda livsvillkor. Den som inte är trygg med det skrivna ordet har sämre möjligheter att vara delaktig, ta del av nyheter, tolka information och får också sämre förutsättningar att förmedla sina egna åsikter och formulera sina egna berättelser.

Mål som Ordpalatset specifik vill bidra till att uppnå är att

  • Alla unga i Borås ska behärska det skrivna ordet. Att det finns en lust till det svenska språket, till skrivandet och läsningen.
  • Alla Barn och unga, oavsett var i Borås de bor och oavsett bakgrund har gemensamt att de är trygga med det skrivna ordet, att deras läsförståelse är god och att de själva kan uttrycka sig i skrift och därmed dela med sig av sina berättelser och åsikter.
  • Vara med och skapa forum där man kan uttrycka och publicera sig så att alla barn och unga i Borås ges möjlighet att göra sina röster hörda 

Med lustfylld språkutveckling som medel vill Ordpalatset finnas med och göra eleverna de möter livsdugliga i det moderna svenska samhället, bygga viktiga värderingar som demokrati och en positiv syn på samhällets institutioner, til exempel inställning till socialtjänst, blåljuspersonal med flera.

En stor motivation till Ordpalatsets verksamhet är att ge barn som växer upp i utsatta områden framtidstro och tro på sina egna förmågor och också att de ska upptäcka att det finns många goda alternativ till gäng- och kriminellt engagemang. Boken Tills alla dör, skriven av Diamant Salihu skildrar den tuffa uppväxtmiljön som många barn i Sverige har i dag, med gängkriminalitet och dödsskjutningar.

Imamen Hussein Farah Warsame, som nyligen begravt bröderna som dödades på Mynta Café några veckor tidigare talar från scenen. ”Vi kan inte vänta längre på att ytterligare en familj ska drabbas, ytterligare en mamma eller barn som gråter," under en kort paus låter han orden sjunka in, "jag säger till er mina kära ungdomar. Lägg ner era vapen och ta istället pennan.” 

Vi vill ta denna uppmaning på allvar och genom att hjälpa barnen att hitta fram till en lustfylld språkutveckling med skrivande, berättande och skapande, vill vi vara med och bereda vägar för att alla dessa barn skall få ett bättre liv.

 

Elever som varit med på Ordpalatset säger följande:

"Ordpalatset var roligt för att man fick använda sin fantasi." Intisar i 4an 

"Idag har kom jag med fröken och klasskompisarna till Ordpalatset. Ordpalatset var jätteroligt. Vi har skrivit berättelse om Olov som gungar."

"Idag var vi på Ordpalatset, det var jätteroligt och jag älskade det. Det var min första gång. Mikael var jätterolig." Exploit i 4an

"Idag på Ordpalatset var det roligt och vi fick uppfinna saker. Jag använde min fantasi. Vi fick leka ute och Mikael gungade jättehögt och jag var nära på att ramla."

"Det var roligt på Ordpalatset för att man samarbetar."

"Ordpalatset är jätteroligt och bra för man kan lära sig ord."

"Ordpalatset är ett ställe som gör ord roligare." Edison i 4B

"Ordpalatset är en sak där man kan lära sig saker, till exempel att skriva meningar. Det är fantasi som kan komma till evigheten." Alejna 4B