Förskoleverksamhet

Förskoleverksamhet

Kommunikation sker på många fler sätt än genom det talade språket. I de yngre åldrarna ligger fokus på att upptäcka och testa olika sätt till kommunikation.
Vi utforskar genom att prova på olika konstnärliga uttryckssätt som teater, dans, 
musik, rörelse och bild.

I arbetet med barnen kommer vi att utgå från olika Teman, vilka vi närmar oss via sagor, lek och fantasi. 

För att förstärka språket använder vi oss även av bildstöd.

Gemensamt för våra verksamheter är att vi fokuserar på kreativitet, gemenskap och berättarglädje.

Vi lägger även stor vikt vid övningar som stärker samarbete och gemenskap i gruppen.