Idé och historia

Idé och historia

Ordpalatset är en ideell förening. Initiativtagare är Annika Koldenius, Lars-Gunnar Wahl och Mikael Wahl.

Verksamheten startade 2015 i samarbete med grundskolorna som har upptagningsområde på Hässleholmen: Fjärdingskolan, Ekarängskolan och Bodaskolan.
2018 startade vi även provverksamhet på Norrby i samarbete med Särlaskolan.
Sommaren 2022 fick vi beviljat medel från Västra Götalandsregionen för att starta eftermiddagsaktiviteter och familjeteambuilding på fem skolor i Borås. 

Vi har valt att främst satsa på verksamhet i socioekonomiskt utsatta områden då insatser för språkutveckling i dessa områden är extra viktigt.