Eftermiddagsverksamhet

Eftermiddagsverksamhet

Vi kör eftermiddagsaktiviteter på fem skolor i Borås. 

Det är Sjöboskolan, Ekarängskolan, Fjärdingskolan, Särlaskolan och Bodaskolan. 

Under läsåret har det varit lite olika fokus på de olika skolorna. På Bodaskolan har det varit Äventyrsläxhjälp och musikalskapande, på Ekaräng skoltidningsskapande, på Fjärding mycket pyssel och skrivande på Sjöboskolan Skriv och Rörelse och på Särlaskolan lite allt möjligt. 

Vill du beställa en av skoltidningarna eleverna skapade på Ekarängskolan så gör du det här: www.osfd.se