Eftermiddagsverksamhet

Eftermiddagsverksamhet

Vi kör eftermiddagsaktiviteter på fem skolor i Borås. 

Det är Sjöboskolan, Ekarängskolan, Fjärdingskolan, Särlaskolan och Bodaskolan.